PREFERENCYJNE
WARUNKI

Oferta Inkubatora Technologicznego przy ul. Dobrzańskiego 1 w szczególności skierowana jest do:

Założycieli nowych przedsiębiorstw

Oferta skierowana jest to przedsiębiorstw istniejących na rynku nie dłużej niż 1 rok przed zgłoszeniem się do Inkubatora, poszukujących wsparcia i specjalistycznej pomocy w początkowej fazie rozwoju.

Przedsiębiorców z branży technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Oferta skierowana jest także do przedsiębiorstw istniejących dłużej niż 1 rok, w szczególności poszukujących fachowej pomocy doradczej z zakresu prawa, marketingu, finansów, zarządzania, bądź chcących skorzystać ze specjalistycznych zasobów, jakimi dysponuje Inkubator.


OPCJE
FUNKCJONOWANIA

W ramach Inkubatora Technologicznego firmy mogą funkcjonować w sposób stacjonarny lub niestacjonarny:

Rezydenci stacjonarni

Firmy, które w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub realizacji projektu gospodarczego wynajmują pomieszczenia biurowe w Inkubatorze oraz korzystają z pełnego zakresu usług i możliwości stwarzanych przez Inkubator na preferencyjnych warunkach. Status rezydenta inkubowanego przysługuje przez okres 2 lat od momentu przyjęcia firmy do Inkubatora.

Rezydenci niestacjonarni

Firmy, które zostaną objęte opieką Inkubatora, ale nie będą korzystać z wynajmu powierzchni biurowej. Rezydenci niestacjonarni mogą w pełni korzystać z wszelkich usług oferowanych przez Inkubator Technologiczny na preferencyjnych warunkach. Status rezydenta inkubowanego przysługuje przez okres 2 lat od momentu przyjęcia firmy do Inkubatora.

BEZPŁATNE
DORADZTWO

Wszystkie inkubowane przedsiębiorstwa (stacjonarne i niestacjonarne) mają prawo do korzystania z bezpłatnych usług w zakresie:

 • OPIEKI MENTORSKIEJ
  Pomoc obejmuje m.in. wsparcie w zarządzaniu biznesem (prowadzenie działalności gospodarczej, w tym: pomoc w budowaniu strategii przedsiębiorstwa, opracowaniu i realizacji biznesplanu), doradztwo w zakresie zarządzania projektem innowacyjnym (pomoc w opracowaniu i realizacji celów gospodarczych przedsiębiorstwa).
 • SPECJALISTYCZNEGO DORADZTWA
  Możliwość skorzystania z doradztwa z zakresu prawa (ochrona własności intelektualnej, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo podatkowe), marketingu (pomoc w opracowaniu strategii marketingowej, tworzenie planów marketingowych, określanie budżetów i kontrola ich wykonania) i finansów (pomoc w zakresie rachunkowości i pozyskiwania środków zewnętrznych).
 • POMOCY W PROWADZENIU KSIĘGOWOŚCI
  Wsparcie w zarządzaniu biznesem (prowadzenie działalności gospodarczej, w tym: pomoc w budowaniu strategii przedsiębiorstwa, opracowaniu i realizacji biznesplanu), doradztwo w zakresie zarządzania projektem innowacyjnym (pomoc w opracowaniu i realizacji celów gospodarczych przedsiębiorstwa).
 • PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ INKUBOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTW
 • WYNAJĘCIA SALI KONFERENCYJNEJ LUB SALI SPOTKAŃ
 • KORZYSTANIA Z ORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ

CENNIK
INKUBATORA

Stawki za wynajem powierzchni w Inkubatorze Technologicznym:

I

PIERWSZY ROK

15 zł brutto/ m2 w pierwszym roku inkubacji

II

DRUGI ROK

25 zł brutto/ m2 w drugim roku inkubacji

DODATKOWE UDOGODNIANIA

Przedsiębiorcy, w ramach przynależności do Inkubatora, mogą skorzystać z wynajęcia sali szkoleniowej na preferencyjnych warunkach (dodatkowo, po wykorzystaniu bezpłatnych godzin):
- 20 zł netto/ godzina
- 150 zł netto/ dzień (8-10 godz.)
Istnieje możliwość podłączenia telefonu stacjonarnego.

Dodatkowe bezpłatne wyposażenie:
- Komputery stacjonarne z dostępem do Internetu
- Biurka
- Krzesła obrotowe
- Szafy aktowe
- Szafa ubraniowa