Inkubator Technologiczny to miejsce, które stawia na rozwój przedsiębiorczości. Na terenie Inkubatora organizowane są szkolenia i warsztaty zarówno dla firm inkubowanych jak i osób spoza Inkubatora. Szkolenia przeprowadzane przez specjalistów w swych dziedzinach odbywają się w salach szkoleniowych Inkubatora Technologicznego. 
Szczegóły odnośnie wynajmu sal szkoleniowych, konferencyjnych sale szkoleniowo-konferencyjne.  

Do tej pory, ze względu na potrzeby rezydentów Inkubatora Technologicznego przeprowadzono następujące szkolenia:

  • „Negocjacje handlowe – podczas szkolenia poruszono tematykę negocjacji. Przedstawiciele firm inkubowanych pod okiem trenera rozszerzali wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania do negocjacji, taktyk negocjacyjnych oraz zachowań niewerbalnych.
  • „Aktywna sprzedaż z elementami negocjacji - w trakcie szkolenia przedstawiciele firm inkubowanych analizowali oferty swoich przedsiębiorstw. Zwrócono szczególną uwagę na element ceny w kontekście jej zdefiniowania i zaprezentowania klientowi. Dyskutowano o tym, jak powinno przebiegać spotkanie z kontrahentem. Omówiono również schemat rozmowy oraz mowę ciała.
  • „Obsługa klienta” - w czasie szkolenia przedstawiciele firm inkubowanych poznali zasady szybkiej i efektywnej obsługi Klienta. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak badać potrzeby klientów i jak analizować to, co klient przekazuje. Dzięki temu, że trener zastosował różnorodne metody każdy z uczestników mógł aktywnie pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu współpracy z klientami.
  • „Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa” - podczas szkolenia poruszone zostały takie tematy jak ryzyko we współczesnym biznesie, próg rentowności, wzorcowe układy nierówności, dźwignia operacyjna i dźwignia finansowa, a także zarządzanie płynnością.
  • „Zarządzanie zasobami ludzkimi – rekrutacja i selekcja pracowników" - podczas szkolenia omówiony został cały proces rekrutacji. Zajęcia rozpoczęto od tego jak opracować opis stanowiska i na jego podstawie przygotować ofertę pracy, gdzie zamieścić ogłoszenie i jak je wyróżnić na tle innych. Omówiono również sposoby analizowania CV, selekcji i udzielania informacji zwrotnej zarówno osobom przyjętym na stanowisko jak i tym, których aplikacje nie zostały rozpatrzone pozytywnie.
  • „Świadomy e-marketing – jako strategia zarządzania biznesem opartym na innowacyjnej technologii" – podczas warsztatów uczestnicy odkrywali na nowo własną firmę i ustalali jej wartości. Pod okiem doświadczonego trenera rozmawiano o aspektach komunikacji marketingowej w firmie.
  • „Prawne aspekty ochrony własności intelektualnej” - na szkoleniu poruszano tematykę praw autorskich, wynalazków i wzorów użytkowych, ochrony znaków towarowych i wzornictwa. Ze względu na potrzeby i działalność uczestników szkolenia największy nacisk położono na ochronę własności intelektualnej produktów informatycznych.
  • „Efektywne zarządzanie czasem” - na szkoleniu omówione zostały m.in. metody organizacji czasu, rozplanowywania pracy własnej oraz współpracowników. Uczestnicy nabyli również umiejętność rozpoznawania własnych „złodziei czasu” i metody ich eliminacji.