INKUBATOR TECHNOLOGICZNY

Pomagamy w rozwoju Waszych firm

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CZYM JEST
INKUBATOR

Inkubator Technologiczny w Lublinie realizuje wizję Lubelszczyzny jako regionu przedsiębiorczego oraz regionu nauki i edukacji. Inkubator ma na celu aktywizację zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni, młodych pracowników naukowych zainteresowanych zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce oraz wdrażaniem innowacji w biznesie. Funkcjonowanie Inkubatora Technologicznego wpływa bezpośrednio na realizację dwóch strategicznych celów Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) oraz przyczynia się do wzrostu przedsiębiorczości w regionie oraz konkurencyjności oferty naukowo–dydaktycznej.

Posiadamy trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu Inkubatora Technologicznego przy ul. Dobrzańskiego 1 w Lublinie, który powstał w 2012 roku jako działanie I.3 Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 w ramach projektu „Lubelski Park Naukowo – Technologiczny w Lublinie”.

Przez trzy lata poznaliśmy rosnące oczekiwania przedsiębiorców działających na Lubelszczyźnie. Chcąc im sprostać, zmieniliśmy warunki lokalowe oferowane naszym Klientom.  Od początku 2015 roku funkcjonujemy w nowym, niemal dwukrotnie większym obiekcie przy ul. Frezerów 3 w Lublinie. Środki na Inkubator Technologiczny zostały pozyskane w ramach projektu 2.3A I i II Osi Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Województwa Lubelskiego 2007-2013 w ramach projektu „Stworzenie inkubatora technologicznego w celu wsparcia przedsiębiorców z sektora MSP w początkowej fazie działalności". W nowej lokalizacji znajduje się 36 lokali biurowych, 4 sale szkoleniowe, sala konferencyjna oraz 3 pokoje spotkań biznesowych.

Inkubator odpowiada za rozwój, poprzez wspieranie tych przedsiębiorstw, które nakierowane będą na innowacje i będą zdolne w przyszłości do komercjalizacji badań naukowych. Firmom oferowane są warunki, które sprzyjają rozwojowi biznesu: baza biurowo - badawcza oraz doradztwo, które ma pomóc firmom na pierwszym etapie działalności. Inkubator z założenia wspiera głównie firmy z branży informatycznej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej (ICT), biotechnologicznej, optoelektronicznej, ochrony środowiska, widząc w nich największy potencjał rozwoju całego regionu.

W ramach wykorzystania wszystkich możliwości Inkubator Technologiczny Lublin stara się również wspierać firmy z innych branż, udostępniając im sale szkoleniowe, konferencyjne, sale spotkań, usługi Coworkingu oraz Wirtualnego Biura z zachowaniem pierwszeństwa dla firm, które mogą być objęte opieką inkubacji.

MISJA
INKUBATORA

Misją Inkubatora Technologicznego jest ułatwienie prowadzenia biznesu studentom, absolwentom i pracownikom lubelskich uczelni, którzy dostrzegają możliwość spełnienia zawodowego przez prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

Zadaniem Inkubatora Technologicznego jest również podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki aglomeracji lubelskiej poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm wykorzystujących zaawansowane technologie, działających w branżach o dużym potencjale wzrostu i szerokich perspektywach na przyszłość.

INNI
O INKUBATORZE

Nasza współpraca z Inkubatorem Technologicznym rozpoczęła się w 2012 roku i do chwili obecnej przebiega bez zarzutu. W każdej chwili mogliśmy liczyć na wsparcie w kwestiach organizacyjnych jak i logistycznych.  Elastyczne podejście i otwartość na wszelkie formy współpracy pozwoliły nawiązać dobre relacje miedzy naszymi firmami.

Zespół LCC

Od dwóch lat współpracuje z Inkubatorem Technologicznym w Lublinie. Bardzo cenię ich wkład i zaangażowanie we wdrażaniu nowych technologii w lubelskich firmach. Udostępniają swoje biura kilkudziesięciu małych i średnim przedsiębiorstwom. Inkubator Technologiczny sprowadził do Lublina jedną z najbardziej prestiżowych polskich konferencji IT - Microsoft Expert Summit. W salach Inkubatora odbywają się spotkania Regionalnej Lubelskiej Grupy Microsoft. Polecam.

Paweł Niewęgłowski

Wirtualne Biuro założyłem w Inkubatorze ponad 1,5 roku temu i jestem bardzo zadowolony z dokonanego wyboru. 
Wszystko jest na czas i profesjonalnie. Wystarczy jeden telefon aby zarezerwować "biuro" na wskazany termin. 
Dla wszystkich lubiących swobodę działania w terenie i pracę "na telefonie" - polecam!

Dariusz Pisarski

Inkubator to zaczarowane miejsce w Lublinie - bardzo współczesna architektura budynku, ale przede wszystkim ludzie: młodzi,  bardzo życzliwi i pomocni, aż chce się tu przyjeżdżać pracować a jednocześnie odetchnąć panującą tu przyjazną atmosferą i złapać ,,wiatr w żagle". Tak trzymać!!!

Grażyna, Szkoła ,,BAJBUS"

Xmart Group to to firma szkoleniowo - informatyczna. Po wstępnym rekonesansie w Lublinie zdecydowaliśmy się na stałą współpracę z Inkubatorem Technologicznym. Organizujemy tutaj nasze specjalistyczne szkolenia  z obszaru innowacyjnych zastosowań Excela w biznesie i zarządzania procesami. Inkubator to idealne miejsce dla wszystkich, którzy lubią, nowoczesne wnętrza, harmonijne, naturalne otoczenie oraz  kameralną, bardzo dyskretną atmosferę, która sprzyja pracy. Nasi uczestnicy są niezmiennie bardzo pozytywnie zaskoczeni tym miejscem. Współpraca z organizatorem odznacza się przede wszystkim dużą elastycznością. Zawsze otrzymujemy to czego sobie życzymy i na czas!
Polecamy innym, a sami pozostajemy nadal wiernymi Klientami.