Dane podstawowe

Osoba reprezentująca firmę (upoważniona do podpisania umowy)

Jeśli firmę reprezentuje jednocześnie więcej niż jedna osoba, dopisz dane kolejnej osoby (Imię, Nazwisko, Stanowisko, PESEL) w polu "Dodatkowe uwagi" na końcu formularza.

Dane rejestracyjne firmy

Osoba do kontaktu

Adres korespondencyjny inny niż Inkubatora

Umowa

Pakiet

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

-